postheadericon Styret

Oversikt_over_styret_mai_2015.doc

Styret

Styret i AS Barnas Hus Gullhella består av 4 - 8 representanter valgt blant aksjonærene. Gullhella Vel har en representant og de fleste representantene er også foreldre i barnehagen. Styret er ansvarlig for forsvarlig drift av barnehagen, både økonomisk og driftsmessig. De er også personalets arbeidsgivere. Styret i Barnas Hus har 6 - 8 møter i året i tillegg til generalforsamling.