postheadericon Pegasus

Velkommen til Pegasus naturavdeling

Pegasus har plass til 18 barn fra 3 til 6 år. Åpningstiden er 7.30 til 16.30. Personalet består av pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere.

Pegasus har et flott uteområde hvor vi holder til tre dager i uken fra barna kommer til de går hjem. Her har vi bålplass med benker ute, grillhytte med ildsted, benker med reinskinn,og hyller med utstyr til den daglige drift. Vi har gapahuker med kasser til blandt annet hammer og spiker, pedagogisk materiell og ved, og vi har eget hus til utedo. To dager i uken holder vi til på avdelingen vår i barnehagen. Etter mange års drift har vi god erfaring i å være ute, fra matlaging over bålet til forskjellige prosjekt i naturen. Vekslingen mellom å være tre dager ute og to dager inne, opplever vi som idiell.

Naturen har mye å gi og er viktig for barns utvikling. Naturen er det perfekte stedet for alle alderstrinn.

Barn har et stort behov for å være i bevegelse. Derfor er naturen spesiell når det gjelder å gi varierte inntrykk og utfordringer. Ved aktiv bruk av naturen ser vi at fin- og grovmotorikken utvikles i stor grad og barna strekker seg stadig mot nye utfordringer. Vi er veldig opptatt av sikkerheten, og har bestemte regler og forholde oss til i det daglige.

Naturen gir inspirasjon og setter fantasien i sving. Barna bruker i lek det naturen har å tilby, slik som steiner, pinne, blomster, blader osv. Vår erfaring er at barna sjelden spør etter leketøy.

 

001 038 005