postheadericon Jupiter

Velkommen til avdeling Jupiter

På Jupiter er det 18 plasser for barn fra 3-6 år. Vi er 3 ansatte; en pedagogisk leder, en Barne og ungdomsarbeider i 100 % og en Barneveileder i 100 %

Vi ønsker å ha fokus på møtet med  enkeltbarnet,og gruppen som helhet. Vi skal fange barnas interesser og evner, og gi dem muligheter til utvikling. Vi jobber med å la barnas ståsted og møte med dagen, styre hvor vi skal gå og hva vi skal gripe fatt i sammen med dem.

I løpet av uken har vi tre dager inne på huset (man,tirs og fredag) – da jobber vi en del i aldersdelte grupper, har mye frilek  både inne og ute, samlinger, formingsaktiviteter – både spontane og planlagte, små og store prosjekter ut ifra barnas innspill, samt mat-dag hvor barna er medvirkende fra innkjøp til ferdig måltid. I lavoen er vi hver onsdag og torsdag fra 07.15 – ca 14.30. Der lar vi naturen styre dagen, men har samling hver dag, går på små og større turer, lager mat over bålet og gjør praktisk arbeid for å holde plassen vår vedlike, sager, hamrer og spikker.

En innholdsrik, variert, spennende og utfordrende hverdag bygget på omsorg, trygghet, gjensidig tillit og respekt, skal danne grunnlag for barnets trivsel og utvikling i tiden hos oss på Jupiter.

IMG_3344 IMG_4430 IMG_3007